Cisternové vozidlo – drevená hračka | darček na podstave