Poľnohospodársky traktor s vlečkou, detská hračka, drevené darčeky