Soška, ​​sediaci anjel z dreva. 24 cm | drevený anjel strážny