Soška, ​​sediaci anjel, svetlé drevo. 24 cm | drevený anjel strážny