Soška, ​​Anjel strážny V., výška 23 cm | drevený anjel strážny