Soška, ​​Anjel strážny V., výška 25 cm | drevený anjel strážny