Soška anjela na drevenom podstavci s možnosťou venovanie