Anjeli strážcovia | Anjel strážny s venovaním 32 cm