darcekova-flasa-kamion

0,5 l flaša pre vodiča kamiona