Anjelik srdiecko soška

Na sochu anjela so srdcom možno vypáliť textové venovanie. Prípadne malý obrázok, napríklad srdce atď.