Drôtene anjeli, anjelíček ochranca, kameň olivín

darčekový anjel

Nádherný olivově zelený kámen, který byl v průběhu časů často zaměňován se smaragdem. Je to velmi prastarý minerál. Odstraňuje staré problémy, pocity viny. Poskytuje poznání, že lpění na lidech nebo na minulosti nepřináší nic dobrého. Potlačuje žárlivost i lítost a zlost. Zostřuje mysl a otevírá jí novým rovinám vědomí.