Soška kominár darček pre šťastie

Darčeky pre šťastie kominár figurka soška

Dekorácia kominár pre šťastie, soška, figurka  7 cm vr. bukového podstavca.