Sova-darcek

Sova mamička dieťa, darček

Sova, symbol múdrosti pre šťastie, darček 11 cm vr. bukového podstavca.