Anjel strážný

Biely anjel strážny s achátovým minerálom
Darček achát s anjelom strážnym pre mamičku, starku